.ยินดีต้อนรับสู่เว็บการเรียนการสอนออนไลน์วิชาพิมพ์ดีดเบื้องต้น


บทที่ 2 เรียนรู้อักษรแป้นเหย้า

แป้นเหย้า (Home Keys)
         แป้นเหย้า (Home Keys) คือ แป้นที่ต้องวางนิ้วทั้ง 8 นิ้วก่อนเริ่มพิมพ์ อยู่แถวที่ 3 นบจากแถวบนสุด นักเรียนจะต้องพยายามจดจำแป้นเหย้าให้แม่นยำ เพื่อนำไปสู่การพิมพ์แป้นอักษรอื่นๆ ต่อไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แป้นเหย้า

วิธีวางนิ้วบนแป้นเหย้า


          นักเรียนจะต้องวางนิ้วบนแป้นเหย้าให้ถูกต้อง โดยงอนิ้วมือเล็กน้อย (ดังภาพ) ครูผู้สอนจะต้องออกเสียงขานนำพร้อมกับนักเรียนทั้งห้อง โดยเคาะแป้นอักษรพร้อมกับออกเสียงพร้อมๆ กัน เมื่อพิมพ์จบบรรทัดให้ปัดแคร่ขึ้นบรรทัดใหม่พร้อมๆกัน
การวางนิ้วบนแป้นเหย้า

มือซ้าย
แป้นอักษร       A          ใช้นิ้ว   ก้อย     วาง
แป้นอักษร       S           ใช้นิ้ว   นาง      วาง
แป้นอักษร       D          ใช้นิ้ว   กลาง    วาง
แป้นอักษร       F           ใช้นิ้ว   ชี้          วาง
มือขวา
แป้นอักษร       J           ใช้นิ้ว   ชี้          วาง
แป้นอักษร       K          ใช้นิ้ว   กลาง    วาง
แป้นอักษร       L          ใช้นิ้ว  นาง       วาง
แป้นอักษร       ;           ใช้นิ้ว   ก้อย      วาง