.ยินดีต้อนรับสู่เว็บการเรียนการสอนออนไลน์วิชาพิมพ์ดีดเบื้องต้น

บทที่ 3 การเรียนรู้แป้นอักษรต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอน และการพิมพ์ประโยค

การพิมพ์แป้นอักษร R V U M
มือซ้าย
แป้นอักษร       R         ใช้นิ้ว   ชี้    วาง
แป้นอักษร       V         ใช้นิ้ว   ชี้    วาง
มือขวา
แป้นอักษร       U         ใช้นิ้ว   ชี้    วาง
แป้นอักษร       M        ใช้นิ้ว    ชี้   วาง
การพิมพ์แป้นอักษร G H T Y B N
มือซ้าย
แป้นอักษร      T         ใช้นิ้ว   ชี้    วาง
แป้นอักษร      G         ใช้นิ้ว   ชี้    วาง
แป้นอักษร      B          ใช้นิ้ว  ชี้    วาง
มือขวา
แป้นอักษร       Y         ใช้นิ้ว  ชี้    วาง
แป้นอักษร       H         ใช้นิ้ว  ชี้    วาง
แป้นอักษร       N         ใช้นิ้ว  ชี้    วาง
การพิมพ์แป้นอักษร E C I และเครื่องหมาย , (Comma)
มือซ้าย
แป้นอักษร       E         ใช้นิ้ว   กลาง     วาง
แป้นอักษร       C         ใช้นิ้ว   กลาง     วาง
มือขวา
แป้นอักษร       I          ใช้นิ้ว    กลาง    วาง
แป้นอักษร       ,           ใช้นิ้ว   กลาง    วางการพิมพ์แป้นอักษร W X O และเครื่องหมาย . (Full Stop)
มือซ้าย
แป้นอักษร       W         ใช้นิ้ว  นาง     วาง
แป้นอักษร       X          ใช้นิ้ว  นาง     วาง
มือขวา
แป้นอักษร       O          ใช้นิ้ว   นาง    วาง
แป้นอักษร       .            ใช้นิ้ว   นาง    วาง
การพิมพ์แป้นอักษร Q Z P และเครื่องหมาย / (Slash)
มือซ้าย
แป้นอักษร       Q        ใช้นิ้ว   ก้อย    วาง
แป้นอักษร       Z         ใช้นิ้ว  ก้อย    วาง
มือขวา
แป้นอักษร       P         ใช้นิ้ว   ก้อย   วาง
แป้นอักษร       /          ใช้นิ้ว   ก้อย    วาง